Undo delete messages

Undo delete messages in Whatsapp

வாட்ஸ் அப் செயலியில் குழுவிலோ அல்லது தனிப்பட்ட உரையாடலிலோ நீங்கள் ஒரு மெசேஜை தவறுதலாக டெலீட் செய்துவிட்டால் அதை மீண்டும் பெற இயலாது அல்லது அனைவருக்கும் அந்த மெசேஜை டெலீட் செய்வதற்கு ( Delete “Undo delete messages in Whatsapp”