WA Status updates

WA Status updates – Inside the conversation

இன்ஸ்டாகிராம் உபயோகிப்பாளர்களுக்கு இந்த வசதி ஏற்கனவே தெரிந்திருக்கும். இன்ஸ்டா மெசெஞ்சரில் பேசும் பொழுது யாருடன் பேசுகிறீர்களோ அவர்களது ப்ரொபைல் படத்தை சுற்றி வட்டம் இருக்கும். அதை தொட்டால் அவர்களது இன்ஸ்டா ஸ்டோரி வரும்.