Dark Mode

Dark mode for Whatsapp UWP Version

This entry is part 4 of 4 in the series Whatsapp UWP Beta

சில மாதங்களுக்கு முன்னால் வாட்ஸ் அப் நிறுவனம் விண்டோஸ் 10 மற்றும் விண்டோஸ் 11 இயங்குதளங்களில் மட்டுமே வேலை செய்யும் வாட்ஸ் அப் UWP செயலியை அறிமுகப்படுத்தியது அனைவருக்கும் தெரியும். அதில் ஒரு சில “Dark mode for Whatsapp UWP Version”

Whatsapp UWP app

Whatsapp UWP app 2.2145.3.0 – Windows 10/11

This entry is part 2 of 4 in the series Whatsapp UWP Beta

வாட்ஸ் அப் செயலியை பொறுத்தவரை இவ்வளவு காலம் வாட்ஸ் அப் வெப் எப்படி இருக்குமோ அதை போன்றேதான் விண்டோஸிற்கான வாட்ஸ் அப் செயலியும் இருந்தது. அதன் UI மற்றும் வேலை செய்யும் விதம் என “Whatsapp UWP app 2.2145.3.0 – Windows 10/11”